fredag 18 september 2009

GP, inflationen är inte lika med NOLL!

Det tog inte lång tid innan man blev bitter igen, från att ha blivit glad att Swedbank skulle öka kraven på sina bostadslån till att GP antingen är lurad eller vill lura sina läsare.

GP uttrycker i en artikel att driftkostnaderna för bostäder skenar trots att inflationen är lika med noll. Den som inte förstår varför kanske skulle inse att vi inte har 0% inflation, KPI är nära 0% men det betyder inte att inflationen är nära 0%. Både KPIX och KPIF är nära 2%, vilka båda har en skillnad emot KPI.

KPI tar med räntesänkningen i uträckningen, vilket innebär att de enda som har låg inflation är de som har skulder, skulder som dessutom är rörliga. Detta innebär att om kommunerna sitter på skulder med långlöptid eller inte har några skulder, så ger detta ökade kostnader för kommunen då kommunen känner av inflationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar