fredag 11 september 2009

Västtrafik gör det igen och resandet med kollektivtrafiken ska visst öka!

Igår kväll spelade jag träningsmatch i innebandy, det blev ganska sent så jag beslutade mig för att utnyttja förtroende tiden och sova en halvtimme extra. Så istället för att ta bussen 06:30 så tog jag Röd Express 07:00. En halvtimme förskjutning gjorde att åtta personer fick stå de 17 minuter det tog bussen från Landvetter Centrum till Korsvägen.

Min tidigare post om vägtullarna nämnde jag att man ställer fel frågor. Jag ansåg bland annat att det var viktigt att fråga hur man får existerande kunder att fortsätta vara kunder. Det var en retorisk fråga men med tanke på dagens övning så skulle jag vilja ge västtrafik ett svar:

Som kund vill jag få den bekvämligheten som jag får när jag reser med bil oavsett när jag åker. Detta betyder att jag vill ha en sitt plats även om jag åker 07:00 istället för 06:30. Om jag förlorar restid vill jag i alla fall få åka bekvämt, kunna sitta ner, kanske läsa en bok eller något annat.

Jag läser också på GP att målet är att minska biltrafiken, och att man därför planerar en storsatsning på kollektivtrafiken. Målet ska vara att öka kollektivtrafikens marknadsandelar från 24% till 40% till 2025. Det betyder att de måste lyckas vinna ~1% årligen. Något jag finner minst sagt mindre troligt med tanke på hur det ser ut i kollektivtrafiken idag.

Målformuleringen verkar dessutom milt sagt vara lite felaktig. Målet bör vara minskad biltrafik inte ökad kollektivtrafik. Det behöver inte ske genom ökad kollektivtrafik utan det kan ske genom samåkning. För till skillnad emot kollektivtrafiken finns det sittplats volym i våra bilar som är outnyttjade.

Jag har absolut inget emot att vi vill satsa på kollektivtrafiken, men samtidigt bör vi satsa på att införa något slags system för att belöna de som samåker. Hur det ska se ut kan jag inte svara på, men det hade varit en billigare lösning och snabbare lösning än massiva satsningar på kollektivtrafiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar